Střeva jako DRUHÝ mozek

Věděli jste, že střeva - trávicí orgány - jsou obaleny sta miliony nervových buněk? Ani mícha neobsahuje tolik neuronů...Přímé napojení trávicího systému na mozek je dokázáno mnoha studiemi, situace ve střevech ovlivňuje naši náladu a pocity. Jednoduše řečeno - střeva jsou DRUHÝ MOZEK a to zcela AUTONOMNÍ!

JAK FUNGUJÍ STŘEVA?

 

Vše začíná spolknutím sousta...natrávená potrava projde dvanáctníkem, kde se smísí s výměšky žlučníku a slinivky (ano, ano, už tady začínají první trávicí potíže), jejichž enzymy pomáhají potravu rozložit tak, aby trávení a vstřebávání živin bylo co nejefektivnější (tento proces probíhá v tenkém střevě). 

 

Věděli jste, že délka tenkého střeva je pět metrů??? A teď si představte jak musí být střevo zohýbáno a kolik obsahuje klků (záhybů a kliček), kterými musí potrava cestovat! 

 

Tuky, bílkoviny a sacharidy v tomto místě PROCHÁZEJÍ spolu s dalšími látkami do KREVNÍCH CÉV a LYMFATICKÉHO SYSTÉMU. Je tedy nezbytně důležité si uvědomit, že vše, co spolkneme (dobré i špatné) prosakuje do organizmu a to prakticky po celou dobu trávení.

 

Jistě je vám znám pojem "peristaltika střev". V obecném pojetí se jedná o posun trávené potravy od úst ke konečníku a to většinou na nevědomé úrovni (pohyb ve střevech nedokážeme vědomě ovládat...až do určité chvíle, kdy se jedná o nějaký akutní projev - průjem, plynatost). Peristaltický reflex funguje koordinovaně, postupně stahuje a uvolňuje svalstvo (putující potrava vyvolá akci eterochromafinní buňky, které uvolní serotonin, a ten přenese signál k nervům, které zahájí akci stahování nebo uvolňování svalu). 

 

Hned tímto úvodem je jasné, že střeva přímo ovlivňuje složení stravy, tedy to, co ústy přijímáme a co následně střeva zpracovávají trávicím procesem. A jak je řečeno výše, pokud náš druhý mozek bude mít výhrady k trávené potravě, odrazí se to na naší náladě, na vyměšování (zácpa/průjem) na našem "dobrém"pocitu, nehledě na, řekněme, sociální komplikace spojené např. s plynatostí.

 

CO DĚLAT PRO SVŮJ DRUHÝ MOZEK?

 

Základem je vyvážená životospráva. Jakékoli užívání léků (antibiotika, antidepresiva, léky na potlačení bolesti, atd) ničí přirozenou střevní mikroflóru a pozvolna narušují střevní stěny. Jakékoli narušení přirozeného prostředí ve střevech, kde se ukrývají nejen imunitních buňky (asi 70% imunitních buněk), ale také přibližně pět set druhů mikroorganismů, které by bez správně fungující střevní stěny vesele putovaly naším tělem...což by mohl být problém, protože většina z nich je vysoce toxická (pohybujeme se tématicky stále ve střevech), vede k pomalému a systematickému "trávení", "otrávení" našeho těla. Jednoduše řečeno, všechny jedovaté látky střevní stěnou prosakují do organismu, který s tím nemůže nic dělat a tak máme "blbou" náladu, protože zatímco střeva ovlivňují mozek, mozek už tak dobře střevům nevelí.

 

JAK OBNOVIT STŘEVNÍ MIKROFLÓRU?

 

Především je nutné uvědomit si, že ve střevech hospodaří, vedle toxických zvrhlíků, i statečná parta "správných" bakterií, o které opravdu nechceme přijít (paradoxně se o to s každým soustem smažáku, hltu koly a zobnutí tabletky pro štěstí, systematicky snažíme). 

 

Mezi nejvýznamnější patří známé "laktobacily" odborně Lactobacillus, které rozkládají laktózu a jiné cukry na kyselinu mléčnou (najdeme je i ve vagíně, kde jsou také nezastupitelnými pomocníky v boji proti kvasinkovým infekcím, atd. o tom v dalším článku :-)) 

 

 

CO JSOU LAKTOBACILY A CO DOKÁŽÍ???

 

Vytvářejí nepříznivé prostředí pro různé původce nemocí, bakterie, clostridia, různé koliformní bakterie, plísně. Podporují tvorbu antibiotika colicinu, a tím nejednou poskytne takovou obranu organismu, že se můžeme vyhnout užívání antibiotik ve formě léčiv.

·         Pomáhají nepřímo při zpracování bílkovin, aminokyselin, tuků a laktózy.

·         Mají úlohu při tvorbě pro organismus důležitých vitamínů B a vitamínu K.

·         Obnovují užitečnou střevní flóru zničenou při užívání antibiotik.

·         Potlačují množení plísní, mimo jiné nechvalně známé plísně Candida albicans, která způsobuje nejenom průjmy, zácpy a další zažívací potíže. Navíc se tato plíseň rozšiřuje do dalších částí těla. K napadení plísní může dojít v plicích, na pokožce, pod nehty či v ženských pohlavních orgánech.

·         Udržují střeva plně funkční a podílí se na správné tvorbě stolice. Jejich přítomnost
v trávicím traktu je zárukou dobrého vstřebávání živin z potravy a dobrého vylučování odpadních látek.

·         Důsledkem jejich činnosti je posilování obranyschopnosti organismu i v případě alergických onemocnění jak kožních forem, tak alergií dýchacích cest (astma bronchiale, spastická bronchitida).

·         Poskytují významnou podporu při léčení akné i jiných kožních potíží.

·         Při užívání laktobacilů mizí nepříjemný pach z úst, který je způsoben procesem rozpadu ve střevech.

Máme jíst kvanta jogurtů, nebo raději potravinové doplňky?

Některé laktobacily se využívají při výrobě sýrů, jogurtů, kyselého zelí, nakládaných okurek, piva (hurá) a dalších fermentovaných (česky kvašených) potravin. 

ALE POZOR!!! Bohužel, doba je taková, ne každý jogurt obsahuje ŽIVÉ ORGANISMY! 

Bohužel množství účinných živých bakterií v mléčných výrobcích je snižováno konzervací chemickými prostředky nebo jinými způsoby prodlužování trvanlivosti. Proto jsou potravinové doplňky s obsahem vybraných symbiotických (spolupracujících) laktobacilů pro lidský organizmus jejich významným alternativním zdrojem. Beze sporu k nim patří MAXILAKT

Při jeho vývoji se totiž právě z požadavku na spolupráci jednotlivých laktobacilů při obnově střevní mikroflóry vycházelo. V plné míře mu vyhověly  tři laktobacily - Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus. Ty se podařilo vzájemně spojit, aby mohlo dojít k jejich aplikaci najednou v jedné jediné tabletě.

 

CO NAJDETE V MAXILAKTU?

 

Mikrobiální preparát BBA s obsahem potencionálně probiotických mikroorganismů Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus a Bifidobacterium lactis.

Probiotika jsou živé mikroorganismy, které pozitivně ovlivňují zdraví člověka zlepšením vlastností přirozené tělní mikroflóry.

První vědecká pozorování, že konzumace potravin, které obsahují bakterie mléčného kvašení zejména laktobacily, je pro lidské zdraví prospěšná, byla již v roce 1908.

Mezi probiotika patří především laktobacily a bifidobaktérie. Laktobacily se vyskytují v zažívacím traktu a na dalších sliznicích lidského těla. A společně s dalšími druhy bakterií mléčného kvašení umožňují technologické zpracování mléka na fermentovaného mléčné výrobky, tvarohy a sýry. Bifidobaktérie tvoří významnou součást flóry tlustého střeva a to zejména u kojenců.

Střevní mikroflóra ovlivňuje jak průběh trávení, tak celkovou obranyschopnost organismu.

Mikroflóra trávicího traktu je složitý funkční systém, který významně ovlivňuje zdraví jedince. Je vědecky podloženo, že mikroflórou trávicího traktu je ovlivněno nejen fyzické ale i duševní zdraví jedince.

Kmeny laktobacilů a bifidobakterie mají celou škálu dalších pozitivních účinků. Preventivně působí proti průjmových onemocnění způsobených změnou stravovacích návyků a proti rotavirovému průjmu. Vědecké studie poukazují i na protinádorové účinky.

Z důvodu vysokým nárokům obchodních řetězců na délku doby minimální trvanlivosti jsou potraviny ve velké většině prosté přirozené mikroflóry. To, co je kladem na jedné straně pro obchodníky ale i pro spotřebitele, je nepříznivým jevem pro zdraví lidí.

Jedna v hypotéz vzniku alergií hovoří o tom, že příčinou může být přemíra hygieny až sterility jídla a prostředí, ve kterém žijeme. Obranná schopnost organismu, která není zatěžována ze zevního prostředí, se nakonec obrací proti vlastnímu tělu.

Proto je vhodné konzumovat pravidelně potravní doplňky, které obsahují mikroorganismy s potencionálně probiotickými vlastnostmi ve vysokých počtech. Potencionálně probiotické mikroorganismy jsou izolovány z přírodních materiálů. Kmeny jsou testovány z hlediska biochemických vlastností a současně jsou ověřeny vlastnosti s ohledem na schopnost odolnosti procházet nepříznivými podmínkami trávicího traktu. Obecná kritéria pro výběr potencionálně probiotických kmenů jsou odolnost vůči solím žlučových kyselin, odolnost vůči nízkému pH žaludečních štáv, schopnost adherence na sliznici nebo i produkce antimikrobiálních látek.

Kmeny obsažené v mikrobiálním preparátu BBA tato kritéria splňují.

Každý ze tří druhů mléčných mikrobů v přípravku MAXILAKT je obecně užitečný, avšak trochu jinak. 

Lactobacillus acidophilus i Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus jsou fakultativní anaerobové. To znamená, že jsou schopny přežívat (a za určitých podmínek i vegetovat) v aerobních podmínkách. To má význam při likvidaci dusičnanů a dusitanů v zažívacím traktu. Dusičnany i dusitany navozují totiž ve střevech aerobní podmínky (obsahem kyslíku v molekule). Jestliže mléčná mikrobiální kultura je i za takových podmínek schopna žít a metabolizovat, v průběhu mléčného kvašení dochází recipročně
k redukci dusičnanů a dusitanů až na amoniakální formu dusíku, která již nemá negativní oxidační vlastnosti. Oba laktobacily produkují vedle kyseliny mléčné a dalších kyselin větší počet přirozených antibiotických substancí, namířených ve svých aktivitách proti hnilobným a dalším nežádoucím druhům mikroorganismů.

L. acidophilus se svou vysokou produkcí beta-galaktosidázy (laktázy) výrazně uplatňuje při enzymatickém rozkladu laktózy. Tím u osob s laktózovou intolerancí a omezuje nepříznivé projevy této choroby, kterými jsou např. nadýmání, bolesti břicha a průjmy. Přeměňuje laktózu na kyselinu mléčnou, která mimo jiné zvyšuje resorpci vápníku a jiných biologicky aktivních prvků, např. železa i mědi.

Bifidobacterium bifidum stejně jako další kmeny bifidobakterií jsou přísní anaerobové. V přítomnosti kyslíku anebo např. dusičnanů se jejich metabolická činnost zastavuje. Proto je mimo jiné pro použitou výhodné, když oba předchozí druhy laktobacilů likvidací dusičnanů navodí ve střevech anaerobní podmínky. Bifidobakterie neprodukují látky antibiotického charakteru, vytvářejí však velmi rychle poměrně vysoké koncentrace kyseliny mléčné a octové. Okyselování střevního obsahu spolu s produkty laktobacilů se tak projevuje výrazným účinkem proti nežádoucím typům mikroorganismů.

Společnou životní aktivitou všech tří mléčných mikrobiálních kultur se vytvářejí vhodné podmínky pro rozvoj i dalších kyselinotvorných mikrobů (propionových, octových, máselných ap.). To vše vede k rychlejšímu a hlubšímu protravování přijaté potravy (podpora látkové výměny) a především k příznivé skladbě mikroflóry zažívacího traktu.

 

ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÉ LETÁKY :-) zda tablety s laktobacily splňují všechna výše uvedená kritéria! A nebo vyzkoušejte MAXILAKT. Ideální partner pro náš DRUHÝ MOZEK :)

 

Hezký den

 

Ing. Eva Behenská

«  ZPĚT NA ČLÁNKY

 

EU vlajka Ministerstvo průmyslu a obchodu logo

VAKOS GynAg – APLIKACE VIII.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Výsledkem řešení projektu bude formulace nového humánního léčivého přípravku určeného k vaginální aplikaci, ve kterém bude jako antimikrobiální substance namísto parabenů použito koloidní kovové stříbro a/nebo nanostříbro.

ZPRÁVA

VAKOS XT a.s.

vedená v obchodním rejstříku Městského obvodu v Praze oddíl B, vložka 5291

Pernerova 28a, 186 00 Praha 8

IČ: 25656180

DIČ: CZ25656180

E-mail: obchod@vakosxt.cz

 

CHCETE RYCHLOU ODPOVĚĎ?

Uveďte v kontaktním formuláři do pole "zpráva" Vaše telefonní číslo a my se obratem ozveme!

CHCETE ZŮSTAT V OBRAZE?

Napište nám svou e-mailovou adresu a už Vám žádné novinky neuniknou.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zadáním svého e-mailu ve formuláři ZPRÁVA nebo pro ODBĚR NOVINEK souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů dle GDPR - informace ZDE!