Globulus cum natrio tetraborico 0,6 csc 

Přípravek Globulus cum natrio tetraborico 0,6 csc se používá k léčbě onemocnění pochvy vyvolaných přemnožením kvasinek rodu Candida.
Bez porady s lékařem mohou přípravek Globulus cum natrio tetraborico 0,6 csc užívat ženy a dívky od 16 let.
 

Pokud Vás toto téma zajímá přečtěte si náš článek "Kvasinková infekce" ZDE!
 

Hlavními příznaky kvasinkové infekce pochvy jsou:

 

- zarudnutí a pocity pálení a svědění v oblasti pochvy a vulvy

- zduření a bolestivost tkání pochvy a vulvy

- výtok z pochvy (bílý, bez zápachu, hrudkovitý, konzistencí připomíná tvaroh) 

 

K nejčastějším příčinám vzniku akutní kvasinkové infekce patří:

- léčba antibiotiky

- nošení nevhodného spodního prádla

- koupání ve znečištěné vodě, případně na veřejném koupališti/bazénu

- užívání hormonální antikoncepce s vysokou dávkou estrogenu

- nadměrná konzumace sladkostí

- cukrovka

 

Charakteristika:
Léčivá látka přípravku Globulus cum natrio tetraborico 0,6 csc je mírné lokální antiseptikum, které ovlivňuje pH v pochvě a tím umožňuje obnovení přirozené poševní mikroflory.

Složení – účinné látky:
Léčivou látkou je tetraboritan sodný dekahydrát. Jedna vaginální globule obsahuje 600 mg natrii tetraboras decahydricus.Složení – pomocné látky:
Glycerol 85%, želatina, methylparaben, propylparaben, čištěná voda.

Popis přípravku:
Globulus cum natrio tetraborico 0,6 csc jsou průsvitné, nažloutlé až světle žluté globule neporušeného hladkého povrchu, torpédovitého tvaru.

Kontraindikace:
Neužívejte přípravek Globulus cum natrio tetraborico 0,6 csc, jestliže jste přecitlivělá na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Globulus cum natrio tetrabo-rico 0,6 csc nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.Přípravek je obvykle dobře snášen. Vzácně se může vyskytnout přecitlivělost na některou složku přípravku. Tato přecitlivělost se projevuje místně, a to pocitem mírné palčivosti.Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.Interakce dosud nejsou známy. Bez porady s lékařem neužívejte jiné přípravky určené k podání do pochvy.Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Globulus cum natrio tetraborico 0,6 csc je zapotřebí :
−    k zabránění návratu či opakování infekce je nutné léčit i sexuálního partnera (viz bod dávkování a způsob použití).−    jestliže se u vás kvasinková infekce pochvy objeví znovu v průběhu šesti měsíců od ukončení předchozí léčby, je nezbytné navštívit lékaře. V tomto případě se může jednat o chronickou formu onemocnění, kterou musí diagnostikovat lékař a rozhodnout o případné změně léčebného postupu (viz bod dávkování a způsob použití).

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.Přípravek Globulus cum natrio tetraborico 0,6 csc nesmí užívat kojící matky.Těhotné ženy mohou přípravek Globulus cum natrio tetraborico 0,6 csc užívat pouze na doporučení lékaře.

Dávkování a způsob použití:
Vždy užívejte přípravek přesně podle tohoto návodu. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

V době menstruace je používání přípravku nevhodné. Léčba by měla být ukončena před začátkem menstruace. Během menstruace proto užívejte přípravek pouze na doporučení lékaře.
 

Léčba bez dohledu lékaře (samoléčba):
Zavádějte si 1 vaginální kuličku 1 x denně, obvykle na noc hluboko do pochvy, nejlépe v poloze na zádech, po dobu 6 – 10 dnů. Nedojde-li do 4 dnů po zahájení léčby ke zmírnění příznaků nebo se příznaky zhorší, navštivte svého lékaře.

K zabránění opakované infekce by měl místní léčbu podstoupit i sexuální partner, a to nejen když má příznaky infekce, např. svědění, zarudnutí. K místní léčbě lze použít krém s obsahem látek, které potlačují růst a množení kvasinek (např. clotrimazolum). Délka léčby se řídí pokyny uvedenými v příbalové informaci u konkrétního přípravku.

Léčba pod vedením lékaře:
Při masivní infekci je vždy nezbytné navštívit lékaře. Lékař může zvýšit dávkování na 2 vaginální kuličky denně a prodloužit délku užívání až na 10 dní.

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře, které se mohou částečně lišit od doporučení v této příbalové informaci.
Lékaře navštivte také v případě, že se u Vás kvasinková infekce pochvy objevila znovu v průběhu šesti měsíců od ukončení předchozí léčby. Může se jednat o chronickou formu onemocnění, u níž je nutno provést podrobnější lékařské vyšetření a případně změnit léčbu.

Jestliže jste užila více přípravku Globulus cum natrio tetraborico 0,6 csc:
Jestliže jste užila více než 1 vaginální kuličku (nebo v případě požití přípravku ústy nebo požití přípravku dítětem), doporučujeme vám poradit se s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Globulus cum natrio tetraborico 0,6 csc:
Pokračujte normálně až další pravidelnou dávkou. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.Upozornění:
Globulus cum natrio tetraborico 0,6 csc je určen pouze k vaginálnímu použití. Nepolykejte ústy!Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 4 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek nemá vliv na schopnost řídit motorová  vozidla ani na schopnost obsluhovat stroje.

Uchovávání:
Uchovávejte při teplotě do 20°C, v původním vnitřním obalu a v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkem.Z důvodu snadnějšího zavádění přípravku doporučujeme vaginální kuličky před použitím uchovávat v chladničce při teplotě asi +5°C.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Varování:
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte přípravek užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 4 dnů, musíte se poradit s lékařem.Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.