urs-iso-9001_ukas_pos

 

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI A VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,

 

dovolte nám, abychom Vám v krátkosti představili společnost VAKOS XT a. s. Naše společnost působí v České republice od 1. 4. 1998 a svou činnost zaměřuje především na oblast farmacie, kosmetiky, doplňků stravy, s nimi spojený výzkum, vývoj a poradenskou činnost.

komplet

 

Filozofie naší společnosti spočívá ve snaze nabídnout našim stávajícím i budoucím obchodním partnerům takové služby, které v maximální možné míře odpovídají jejich individuálním potřebám. Náš výrobní tým tvoří vysoce kvalifikovaní zaměstnanci s mnohaletými pracovními zkušenostmi, kteří jsou připraveni poskytnout našim obchodním partnerům ten nejlepší servis.

 

Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001:2008, Vývoj, výroba, zkoušení a prodej léčivých přípravků, doplňků stravy, kosmetických a hygienických přípravků a dále certifikátu SVP pro výrobce humánních léčivých přípravků v rozsahu nesterilní přípravky a kontrola jakosti, povolení k distribuci léčiv a osvědčení o akreditaci kontrolní laboratoře pro zkoušení léčiv.

 

Nedílnou součástí činnosti VAKOS XT a. s. je minimalizace dopadů naší činnosti na životní prostředí. Tento cíl je naplňován důsledným dodržováním všech právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a realizací preventivních a hospodárných opatření v oblasti spotřeby a využití energií, surovin a vzniku a využití odpadů.

Dalším pilířem činnosti naší společnosti je snaha o inovace a využívání posledních objevů v oblasti vědy a techniky.

 

Výzkumná činnost VAKOS XT a. s. je zabezpečována našimi zkušenými výzkumnými pracovníky ve spolupráci s partnerskými společnostmi, vysokými školami, výzkumnými ústavy a univerzitami v České republice i zahraničí.
 

Doufáme, že výsledkem naší činnosti bude vždy úspěšný obchodní partner a spokojený zákazník.
 

Přejeme Vám mnoho úspěchů, zdraví a spokojenosti s našimi výrobky a těšíme se na spolupráci.


VAKOS XT a. s.